11/04/19  Tin tức - Sự kiện  105
Tại trường THCS Mỹ Hưng, một bộ phận phụ huynh điều kiện kinh tế khó khăn không được cấp sổ nghèo,cận nghèo nên không được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa hiệu quả, chưa đủ sức lan tỏa đã ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh. Tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm ...
 25/04/16  Tin của trường  263
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Tân Hưng.