Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang tổ chức giáo giục kỹ năng sống chủ để: Phòng tránh bạo lực học đường cho các em học sinh tại trường Tiểu học Tân Hưng

Ngảy 7/4/2019 Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang tổ chức giáo giục kỹ năng sống chủ để: Phòng tránh bạo lực học đường cho các em học sinh tại trường Tiểu học Tân Hưng. Đây là hoạt động bổ ích, thiết thực giúp các em học sinh có thêm những kỹ năng cần thiết để phòng tránh và bảo vệ mình trước bạo lực học đường

Bài viết liên quan